flowplus-zwart

03 375 09 00

Abtsdreef 143 B01 • 2940 Stabroek

Privacy Policy

Toestemming voor het gebruik van cookies.

Voor het goed functioneren van onze website maken wij gebruik van cookies. Om uw geldige toestemming te verkrijgen voor het gebruik en de opslag van cookies in de browser die u gebruikt om onze website te bezoeken en om deze goed te kunnen vastleggen maken wij gebruik van een consent management platform (CMP): CookieFirst. Deze technologie wordt geleverd door Digital Data Solutions BV, Plantage Middenlaan 42a, 1018 DH, Amsterdam, Nederland. Website: https://cookiefirst.com aangeduid als CookieFirst.
Wanneer u onze website bezoekt, wordt een verbinding tot stand gebracht met de server van CookieFirst om ons de mogelijkheid te geven geldige toestemming van u te verkrijgen voor het gebruik van bepaalde cookies. CookieFirst slaat vervolgens een cookie op in uw browser om alleen die cookies te kunnen activeren waarvoor u toestemming heeft gegeven en dit goed te kunnen documenteren. De verwerkte gegevens worden opgeslagen totdat de vooraf bepaalde bewaartermijn verstrijkt of u verzoekt de gegevens te verwijderen. Desondanks kunnen bepaalde verplichte wettelijke bewaartermijnen van toepassing zijn.
CookieFirst wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, onder c), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Overeenkomst inzake gegevensverwerking

Wij hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten met CookieFirst. Dit is een door de wetgeving inzake gegevensbescherming vereiste overeenkomst, die garandeert dat gegevens van onze websitebezoekers alleen volgens onze instructies en in overeenstemming met de GDPR worden verwerkt.

Serverlogbestanden

Onze website en het systeem van CookieFirst verzamelen en bewaren automatisch informatie in zogenaamde server-logbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. De volgende gegevens worden verzameld:
  • Uw toestemmingsstatus of het intrekken van toestemming.
  • Uw geanonimiseerde IP-adres
  • Informatie over uw browser
  • Informatie over uw apparaat
  • De datum en tijd waarop u onze website hebt bezocht
  • De url van de webpagina waar u uw toestemmingsvoorkeuren hebt opgeslagen of bijgewerkt
  • De globale locatie van de gebruiker die zijn toestemmingsvoorkeur heeft opgeslagen
  • Een universeel uniek identificatienummer (UUID) van de websitebezoeker die op de cookiebanner heeft geklikt.
This cookie policy has been created and updated by CookieFirst.com.
This cookie table has been created and updated by the CookieFirst consent management platform.
Logo_atap_3-1.png
About Us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.